?

Log in

No account? Create an account
Белпомоечка [entries|archive|friends|userinfo]
Белпомоечка

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Шишки вместо бананов? [Jul. 16th, 2008|10:38 am]
Белпомоечка

by_trash

[global_disorder]
[Current Location |Минск, в офисе]У Лідскім раёне з'явілася дзіўная істота: чорная і кудлатая.
Яе бачылі на курурузным полі ў вёсцы Краснаўцы Ваверскага сельсавета, ля крамы і ў полі ля вёсак Кавалі і Рулевічы. Страх мае вялікія вочы, а таму версіі на гэты конт у вяскоўцаў былі самыя неверагодныя: ці то чорт, ці то снежны чалавек.

"Святло" на справу праліў жыхар в. Кавалі Валер Рудзевіч, які сустрэў няпрошанага госця прама на дарозе, вядучай да вёскі, і адзін з хутаранцаў, які ўласнымі вачыма бачыў, як неапазнаная жывёла ласавалася няспелым плёнам на яго яблыні. Мужчыны запэўніваюць: гэта звычайная велізарная малпа ростам каля 150 см!
У апошні раз кудлатага валацугу бачылі ў адной з вёсак Вараноўскага раёна. Куды накіроўваецца дзіўны госць і адкуль з'явіўся ў нашых краях? Як павядзе сябе далей? Вяскоўцы з асцярогай выпускаюць дзяцей з хаты, ды і самі перамяшчаюцца па наваколлі з вялікай перасцярогай.

ОТСЮДА

P.S. Примерный фоторобот приведен ниже.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: michaltraceuski
2008-07-16 07:52 am (UTC)
Да бля, эта ж Солодуха!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: global_disorder
2008-07-16 07:57 am (UTC)
БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!

ПОРВАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: snawa
2008-07-16 04:07 pm (UTC)
валяюсь!!!! точняк он! нифига не изменился за 10 лет
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: sterpazook
2008-07-23 12:29 pm (UTC)
А нах ему яблоки - он же на винограде специализируется
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: syrnf
2008-07-16 09:11 am (UTC)
глобальное потепление? у нас живут макаки?
(Reply) (Thread)